Műszaki tartalom

MŰSZAKI TARTALOM
(2. sz melléklet)


Anyagok, szerkezetek:

Alapok: Monolit beton sávalapozás készül a tartószerkezeti leírás szerinti kivitelben. A válaszfalak alapozása az aljzatbeton megerősítésével történik. A betonminőségek, illetve az esetleges vasalás a tartószerkezeti tervben vannak meghatározva.
Felmenő falak: A külső főfalak LEIERTHERM 25 N+F (vagy ezzel egyenértékű) kerámia falazóelemekből készülnek. A belső főfalak előregyártott LEIER beton falakból készülnek a tartószerkezeti kiviteli tervek alapján.. Ez a fal biztosítja a lakáselválasztó falakra vonatkozó hanggátlási követelmények teljesítését is.
Válaszfalak: LEIERTHERM 10/50 N+F (vagy ezzel egyenértékű) vázkerámia válaszfalelemekből készülnek 10 cm vastagságban.
Födémek: Monolit vasbeton födém , illetve előregyártott LEIER üreges födémpalló födém készül a tartószerkezeti terveken meghatározott kivitelben.
Koszorúk: A födémmel együttdolgozó vasbeton koszorúk készülnek a tartószerkezeti terveken meghatározott kivitelben.
Lépcsők: Monolit vasbeton lépcsők készülnek a metszeteken, illetve az alaprajzokon jelölt méretekkel. A lépcsők betonminőségét és vasalását a statikai kiviteli munkarész határozza meg.
Lapostető: Mechanikusan rögzített PVC csapadékvíz szigetelő lemez készül.
Nyílásáthidalók: Nyílásonként 2 db POROTHERM A típusú, a nyílásköznek megfelelő méretű előregyártott nyílásáthidalók kerülnek elhelyezésre. Az áthidalások nyomott öve, azaz az előregyártott áthidalók feletti szakasz kibetonozásra kerül. A nagyobb méretű falnyílások felett monolit vasbeton nyílásáthidaló készül a tartószerkezeti kivitelezési terv szerinti vasalással és betonminőséggel.
Nyílászárók: A külső ablakok antracit színű műanyag nyílászárók. A külső nyílászárók hő átbocsátási tényezője legalább 1,1 W/m2K. A lakáson belüli nyílászárókat (beltéri ajtók) nem tartalmazza az emeltszintű szerkezetkész ár.
Vízszigetelés: A padló rétegrendjébe 1 réteg VILLAS E-PV 4 F/K talajnedvesség elleni szigetelés kerül elhelyezésre.
Hőszigetelés: A padlók hőszigetelése AUSTROTHERM AT-N100 (vagy ezzel legalább egyenértékű) anyagból lépésálló kivitelben készül, a rétegrendek szerinti vastagságban. A homlokzat körben 15 cm vastagságú AUSTROTHERM AT-H80 (vagy ezzel legalább egyenértékű) anyagból készülő „DRYVIT” rendszerű utólagos hőszigetelést kap. A lábazati részen 12 cm vastagságú extrudált polisztirol AUSTROTHERM XPS TOP 30 hőszigetelés készül.
Vakolatok: A belső vakolatok javított mészhabarcsból készülnek simított kivitelben, kívül pedig a simított „DRYVIT” vakolatra Terranova homlokzati vékonyvakolat kerül. A lábazati részt lábazati vakolattal készítjük el.


Telek közművesítése

Elektromos bekötés: Az elektromos bekötés a kisfeszültségű kommunális hálózaton keresztül valósul meg. Minden lakáshoz 1 db egyfázisú 1*32 A-os mérőhely kerül kiépítésre. A lakásokban a tűzhelyek elektromos betáplálásúak.
Gázbekötés: Az épület földgázellátása a meglévő középnyomású földgáz elosztóhálózatról leágazó vezeték kiépítésével biztosított, a külső gépészeti tervek alapján. Belső gázcső csak a központi kazánhoz készül.
Vízbekötés Az épület a működéshez szükséges ivóvizet a közműről kapja, tervezett vízmérőn keresztül. A lakások vízmérő órái a lépcsőházban helyezkednek el.
Szennyvíz-elvezetés: Az utcai szennyvízbeállás az építési terv szerint helyezkedik el.
Esővíz-elvezetés: A keletkező csapadékvíz a telken belül szikkasztó kutakban kerül elszikkasztásra.


LAKÁSOK BELSŐ ÁTADÁSA:

Belső víz-, szennyvízvezetékek
Műanyag csövekkel aljzatban, illetve falban kiépítve. A falban lévő vízkiállások műanyagdugóval lezárva. A belső víz-, és szennyvízvezetékek az építési terven ábrázolt szaniter berendezési tárgyakhoz kerülnek kiépítésre. ( A szaniter tárgyak, és azok elhelyezése nem tartozik az emeltszintű szerkezetkész árba.), Amennyiben a vásárló a szaniterek helyét módosítani szeretné, kérjük ezt írásban, jelezze, vázlatos rajzzal és leírással mellékelve, melynek átvételét aláírással igazoljuk. Csak az írásban leadott, visszaigazolt módosításokat tudjuk elfogadni! Amennyiben az igényelt módosítások többlet anyag-, és munkaköltséget jelentenek, úgy kivitelező jogosult jelezni többletköltségét, melyet írásos árajánlat formájában átad a vásárló felé. A többletmunkák elvégzésére csak a többletköltség írásos elfogadása után kerül sor.
A fűtési rendszer átadáskor beüzemelt, működő állapotban van.
A fűtési rendszer kialakítása: Központi kazán által szolgáltatott 80/60 °C hőfoklépcsőjű meleg vizes távfűtési rendszer. Hőleadók: radiátor, a termosztát és radiátorszelepek hagyományos kézi vezérlésűek. A radiátor kiosztásokat gépészeti számítások alapján helyezzük el, csövezésük az aljzatban történik. Amennyiben a vevő módosítani szeretné a gépészeti elrendezést, kérjük ezt írásban jelezze, vázlatos rajzzal és leírással mellékelve. A kapott információk alapján árajánlatot adunk az igényelt módosításokra, melyeket rögzítünk. Amennyiben az igényelt módosítások többlet anyag-, és munkaköltséget jelentenek, úgy kivitelező jogosult jelezni többletköltségét, melyet írásos árajánlat formájában átad a vásárló felé. A többletmunkák elvégzésére csak a többletköltség írásos elfogadása után kerül sor.
Az elektromos rendszer a falban rejtett csőben futó vezetékekkel a lakásban kialakított biztosítószekrény kismegszakítókkal a szakhatóság által megkövetelt rendszerben kiépítve. Az elektromos rendszer alapszerelten kerül átadásra, a szerelvények és lámpák, valamint azok elhelyezése nem tartozik az emeltszintű fűtéskész árba. A szerelvény és lámpahelyek kialakításának rajzát szerződéskötéskor a lakóknak átadunk. Amennyiben a vásárló módosítani szeretné a villanyszerelési elrendezést, kérjük ezt írásban jelezze, vázlatos rajzzal és leírással mellékelve. A kapott információk alapján árajánlatot adunk az igényelt módosításokra, melyeket rögzítünk. Amennyiben az igényelt módosítások többlet anyag-, és munkaköltséget jelentenek, úgy kivitelező jogosult jelezni többletköltségét, melyet írásos árajánlat formájában átad a vásárló felé, illetve a többletmunkák elvégzésére csak a többletköltség írásos elfogadása után kerül sor.
Telefon, kábeltévé: Mindkét hálózat a lakáson belül a villamos terven jelölt, 1-1 fogyasztási helyig kerül kiépítésre.
A válaszfalban lévő ajtónyílások a rajzon megadott méretekben kerülnek kialakításra, az ajtótokok behelyezése utáni esetleges kőműves javításokat, pótlásokat az emeltszintű szerkezetkész ár nem tartalmazza.


AZ ÉPÜLET KÜLSŐ ÁTADÁSA:

Kerítés: Az utcafronton (telekhatáron) fém oszlopokra szerelt bevonatos táblás kerítés kivitelező által választott típusban és színben. A telekhatáron lévő oldalsó kerítések fém oszlopokra szerelt drótfonatos kerítés készül.
Útburkolatok: A gyalogos közlekedő utak és gépjármű beállók betonkő térburkoló elemekből készítjük el. A telek többi részén az építkezés előtt leszedett humuszt visszaterítjük.


Lényeges tudnivalók!

A felépülő lakások a szerződés részét képező 1. sz melléklet szerinti terv alapján készülnek, jelen „műszaki tartalom” kiegészítésével. Ettől eltérő kivitelezést csak külön térítés ellenében, írásban leadott anyag alapján tudunk vállalni. Ebben az esetben a költségek és a járulékos költségek a tulajdonost terhelik. A közművekkel (víz-, gáz- , áramszolgáltató) és a szolgáltatókkal (telefon, kábeltv, stb…) történő egyéni előfizetési szerződések megkötése a vevők költsége és feladata.
A lakások birtokba adására a teljes vételár megfizetése után kerül sor. (Ekkor adjuk át a lakás kulcsait is.) Az átadás előtt vevők nem végezhetnek munkálatokat a lakásokban. Az előre (írásban) egyeztetett és kölcsönösen elfogadott pótmunkákat, átalakításokat, a tervtől eltérő kivitelezéseket cégünk folyamatosan készíti. Cégünk vállalja: 1. az adás-vételi szerződés egyszeri ügyvédi díját. 2. A villany, gáz, víz közműfejlesztési hozzájárulás, valamint a gáz-, villany- és vízóra bekötési díjainak fizetését. A használatba-vételi engedély beszerzése és ezek mindenkori járulékos költségei a lakók feladata.
Kivitelező fenntartja magának azt a jogot és lehetőséget, hogy amennyiben a kereskedelmi forgalomban éppen nem kapható az építési engedélyben kiírt anyag, úgy azt azonos vagy jobb anyaggal helyettesítheti.